FALL MAMADOU

  LOCATELLI ROBERTO

1  :  3

  GARZAROLI FAUSTO

  PREDA PAOLO

11

1^ set

5

8

2^ set

11

9

3^ set

11

9

4^ set

11

0

5^ set

0

37   :   38