CARRATELLO GILBERTO

  FAVARO GIANFRANCO

1  :  3

  BARLETTA MARIO

  FROSI DANILO

11

1^ set

9

5

2^ set

11

7

3^ set

11

8

4^ set

11

0

5^ set

0

31   :   42