Singolo Maschile Master 75/80 - fase eliminatoria

Garretto Roberto (10) Garretto Roberto (10)
Garretto Roberto (10)
4,9,9
Garretto Roberto (10)
7,-7,-5,6,5
Agarinis Mario (80)
10,4,-6,-8,9
< X >
Cacciapuoti Pasquale (70) Cremasco Luigi (367)
6,-8,6,3
Cremasco Luigi (367)
Borme Giuseppe (603) Borme Giuseppe (603)
-10,9,3,10
Garuti Gianni (25)
6,-14,6,8
Roncelli Sergio (1216)
< X > Garuti Gianni (25)
Garuti Gianni (25)
Maietti Flavio (3046) Maietti Flavio (3046)
Maietti Flavio (3046)
-6,-8,8,6,8
Agarinis Mario (80)
-9,6,-5,8,6
< X >
Rovelli Giuseppe (175) Baiocchi Claudio (3051)
8,5,7
Baiocchi Claudio (3051)
Nazzari Alberto (3243) Nazzari Alberto (3243)
2,2,5
Agarinis Mario (80)
8,8,9
Radice Donato (748)
< X > Agarinis Mario (80)
Agarinis Mario (80)

Pagina superiore