Squadra: ASD POL FORTITUDO B - - - -  Atleta: GIANNETTINO JACOPO

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

GIANNETTINO JACOPO

MICHELUCCINI LEONARDO

5

11

8

11

8

11

0

0

0

0

0

3

2

BUCCHERI MATTIA

GIANNETTINO JACOPO

11

9

11

6

11

4

0

0

0

0

3

0

2

TOBALDINI GIANCARLO ARDUINO

GIANNETTINO JACOPO

11

13

7

11

11

5

6

11

0

0

1

3

3

MAZZOLA ALESSIO

GIANNETTINO JACOPO

11

8

5

11

11

0

14

12

0

0

3

1

3

FORMISANO LUIGI

GIANNETTINO JACOPO

11

7

11

7

12

10

0

0

0

0

3

0

4

GIANNETTINO JACOPO

FALSO PIETRO

11

6

11

9

8

11

6

11

6

11

2

3

4

GIANNETTINO JACOPO

ROSIA ROBERTO

6

11

11

7

10

12

5

11

0

0

1

3

4

GIANNETTINO JACOPO

RIBOLDI MARCO

3

11

11

13

11

6

11

7

8

11

2

3

5

PARIS MATTEO

GIANNETTINO JACOPO

11

9

6

11

10

12

9

11

0

0

1

3

6

RIBOLDI CIAPPINA PIERANGELO

GIANNETTINO JACOPO

11

4

11

6

11

6

0

0

0

0

3

0

7

GIANNETTINO JACOPO

GASCHI FRANCO

11

8

10

12

6

11

11

6

7

11

2

3

7

GIANNETTINO JACOPO

TOBALDINI GIANCARLO ARDUINO

11

8

8

11

11

5

10

12

11

6

3

2

8

GIANNETTINO JACOPO

BORGHI SIMONE

4

11

4

11

9

11

0

0

0

0

0

3

9

VARISCO JACOPO

GIANNETTINO JACOPO

7

11

11

8

5

11

7

11

0

0

1

3

9

RIBOLDI MARCO

GIANNETTINO JACOPO

9

11

16

18

5

11

0

0

0

0

0

3

9

ROSIA ROBERTO

GIANNETTINO JACOPO

11

4

11

13

11

7

11

8

0

0

3

1

10

GIANNETTINO JACOPO

BANOVCI ELIANA

11

9

10

12

11

6

11

9

0

0

3

1

10

GIANNETTINO JACOPO

ARBORE LORENZO

11

3

11

5

11

4

0

0

0

0

3

0