Squadra: ASC TT SARNTHEIN "A" - - - -  Atleta: PLIEGER THOMAS

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

PLIEGER THOMAS

KROSS ALEXANDER

11

3

11

4

11

8

0

0

0

0

3

0

1

PLIEGER THOMAS

COPPA ANGELO

11

4

11

5

11

7

0

0

0

0

3

0

2

TAMANINI GABRIELE

PLIEGER THOMAS

2

11

8

11

2

11

0

0

0

0

0

3

2

SAITTA SALVATORE

PLIEGER THOMAS

8

11

9

11

10

12

0

0

0

0

0

3

3

VIGLIANTI GABRIEL

PLIEGER THOMAS

7

11

8

11

9

11

0

0

0

0

0

3

3

VIGLIANTI MANUEL

PLIEGER THOMAS

11

9

8

11

11

7

14

12

0

0

3

1

3

NESI TOMMASO

PLIEGER THOMAS

9

11

11

5

13

11

12

10

0

0

3

1

4

PLIEGER THOMAS

ARMENIA LEONIE

4

11

5

11

2

11

0

0

0

0

0

3

4

PLIEGER THOMAS

MOELTNER LISA

11

7

11

8

11

3

0

0

0

0

3

0

4

PLIEGER THOMAS

FLORIAN JULIA

11

6

11

6

4

11

7

11

6

11

2

3

5

PLIEGER THOMAS

PICHLER ARTHUR

5

11

4

11

7

11

0

0

0

0

0

3

5

PLIEGER THOMAS

GASSER JONAS

7

11

11

9

7

11

11

5

11

5

3

2

5

PLIEGER THOMAS

CANALE DOMINIK

12

10

8

11

11

9

11

3

0

0

3

1

6

OPRANDI MELISSA

PLIEGER THOMAS

11

4

6

11

11

8

11

6

0

0

3

1

6

DEPENTORI LAURA

PLIEGER THOMAS

11

4

11

5

11

7

0

0

0

0

3

0