Squadra: ASC TT SARNTHEIN "A" - - - -  Atleta: ATZ SYLVIA

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

ATZ SYLVIA

STRATMANN SOPHAI VALERIA

11

8

11

7

11

8

0

0

0

0

3

0

2

SAITTA SALVATORE

ATZ SYLVIA

11

6

11

7

9

11

10

12

11

9

3

2

2

FINOTTI DIEGO

ATZ SYLVIA

9

11

7

11

11

9

6

11

0

0

1

3

3

VIGLIANTI MANUEL

ATZ SYLVIA

11

4

11

7

9

11

11

9

0

0

3

1

3

NESI TOMMASO

ATZ SYLVIA

8

11

11

8

13

11

11

8

0

0

3

1

3

VIGLIANTI GABRIEL

ATZ SYLVIA

11

13

11

8

11

7

10

12

6

11

2

3

4

ATZ SYLVIA

FLORIAN JULIA

8

11

8

11

8

11

0

0

0

0

0

3

4

ATZ SYLVIA

ARMENIA LEONIE

6

11

2

11

11

6

6

11

0

0

1

3

5

ATZ SYLVIA

GASSER JONAS

6

11

12

10

11

8

9

11

9

11

2

3

5

ATZ SYLVIA

CANALE DOMINIK

11

6

11

6

8

11

9

11

17

15

3

2

6

LUINI CAROLINE

ATZ SYLVIA

6

11

11

9

2

11

7

11

0

0

1

3

6

OPRANDI MELISSA

ATZ SYLVIA

11

9

11

9

8

11

7

11

8

11

2

3