Squadra: ASC TT SARNTHEIN "A" - - - -  Atleta: THALER THOMAS

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

THALER THOMAS

COPPA ANGELO

11

9

11

4

11

6

0

0

0

0

3

0

1

THALER THOMAS

STRATMANN SOPHAI VALERIA

11

7

12

10

11

8

0

0

0

0

3

0

2

FINOTTI DIEGO

THALER THOMAS

19

17

9

11

7

11

5

11

0

0

1

3

2

TAMANINI GABRIELE

THALER THOMAS

4

11

5

11

4

11

0

0

0

0

0

3

3

NESI TOMMASO

THALER THOMAS

8

11

9

11

11

9

12

14

0

0

1

3

3

VIGLIANTI GABRIEL

THALER THOMAS

15

17

9

11

6

11

0

0

0

0

0

3

3

VIGLIANTI MANUEL

THALER THOMAS

11

5

6

11

4

11

7

11

0

0

1

3

4

THALER THOMAS

MOELTNER LISA

11

5

11

6

11

4

0

0

0

0

3

0

4

THALER THOMAS

FLORIAN JULIA

11

7

11

9

11

7

0

0

0

0

3

0

4

THALER THOMAS

ARMENIA LEONIE

6

11

11

6

11

13

11

5

11

13

2

3

5

THALER THOMAS

CANALE DOMINIK

11

6

11

9

11

7

0

0

0

0

3

0

5

THALER THOMAS

PICHLER ARTHUR

11

9

12

10

9

11

6

11

5

11

2

3

5

THALER THOMAS

GASSER JONAS

11

7

11

8

11

8

0

0

0

0

3

0

6

DEPENTORI LAURA

THALER THOMAS

6

11

7

11

11

7

8

11

0

0

1

3

6

LUINI CAROLINE

THALER THOMAS

7

11

4

11

9

11

0

0

0

0

0

3

6

OPRANDI MELISSA

THALER THOMAS

10

12

11

5

10

12

12

10

6

11

2

3