Squadra: TT. REGGIO EMILIA FERVAL - - - -  Atleta: LIU WENYU

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

CAPRA LAURENTIU CATALIN

LIU WENYU

11

7

11

5

8

11

11

13

9

11

2

3

1

MARGARONE ALBERTO

LIU WENYU

6

11

11

7

11

9

11

6

0

0

3

1

1

SANZIO VINCENZO DARIO

LIU WENYU

11

8

12

10

11

2

0

0

0

0

3

0

2

LIU WENYU

CHOKRY ABDERRAHMANE

11

6

9

11

4

11

7

11

0

0

1

3

2

LIU WENYU

MARCHESE FILIPPO

11

9

7

11

11

9

8

11

7

11

2

3

2

LIU WENYU

ROSSINI DAVIDE

8

11

7

11

11

2

11

9

13

11

3

2

3

LIU WENYU

RAGAZZO PIERANGELO

11

4

11

1

11

6

0

0

0

0

3

0

3

LIU WENYU

BERTOLINI ERIC

9

11

12

10

11

9

9

11

13

11

3

2

3

LIU WENYU

PERSOLJA LUDVIK

11

7

8

11

5

11

4

11

0

0

1

3

4

DE VITO SIMONE

LIU WENYU

8

11

5

11

11

5

11

5

11

8

3

2

4

POLONIATO DAVIDE

LIU WENYU

9

11

5

11

11

7

5

11

0

0

1

3

4

BORIN STEFANO

LIU WENYU

11

7

2

11

5

11

10

12

0

0

1

3

6

LIU WENYU

BIGNAMI MICHELE

7

11

11

3

11

5

11

6

0

0

3

1

6

LIU WENYU

ROSSI DANIELE

12

10

7

11

11

8

11

7

0

0

3

1

7

DE CHIARA SAMUEL

LIU WENYU

8

11

6

11

7

11

0

0

0

0

0

3

7

LUINI JASON DAVIDE

LIU WENYU

11

9

11

7

11

9

0

0

0

0

3

0

7

ENDRIZZI JACOPO

LIU WENYU

11

8

6

11

9

11

9

11

0

0

1

3