SINI GIORDANO  

3  :  1

  VECCHIATO RICCARDO  

3

1^ set

11

11

2^ set

9

11

3^ set

3

11

4^ set

5

0

5^ set

0

36   :   28