ORIO DIEGO  

3  :  1

  SANTATO MAURO  

10

1^ set

12

11

2^ set

5

11

3^ set

9

11

4^ set

6

0

5^ set

0

43   :   32