TRETTER MARIO  

3  :  0

  CANTON NICOLO'  

12

1^ set

10

11

2^ set

8

11

3^ set

8

0

4^ set

0

0

5^ set

0

34   :   26