LIU LEILEI  

1  :  3

  SCARONI FLAVIA  

7

1^ set

11

11

2^ set

6

9

3^ set

11

1

4^ set

11

0

5^ set

0

28   :   39