RONDENA ENRICA  

3  :  2

  RAMAZZINI ALESSIA  

11

1^ set

9

9

2^ set

11

11

3^ set

9

3

4^ set

11

11

5^ set

6

45   :   46