FERRE' GIULIA  

3  :  2

  SCARONI FLAVIA  

3

1^ set

11

11

2^ set

9

7

3^ set

11

11

4^ set

7

11

5^ set

7

43   :   45