FERRE' GIULIA

  RONDENA ENRICA

3  :  1

  SCARONI FLAVIA

  TRENTINI VALERIA

9

1^ set

11

11

2^ set

9

14

3^ set

12

11

4^ set

7

0

5^ set

0

45   :   39