BOLZONI MARIO  

3  :  1

  GOBBETTI IVAN  

11

1^ set

3

11

2^ set

3

8

3^ set

11

11

4^ set

6

0

5^ set

0

41   :   23