MORI FABIO  

0  :  3

  CORNARINO GIUSEPPE  

9

1^ set

11

3

2^ set

11

6

3^ set

11

0

4^ set

0

0

5^ set

0

18   :   33