VERNETTI EMANUELE  

1  :  3

  TREZZA RINCON ERNESTO LUIS  

7

1^ set

11

11

2^ set

9

10

3^ set

12

8

4^ set

11

0

5^ set

0

36   :   43