BARBERO ELIA  

0  :  3

  GHIRARDOTTI GIUSEPPE  

10

1^ set

12

8

2^ set

11

8

3^ set

11

0

4^ set

0

0

5^ set

0

26   :   34