PORTERI CARLO

  MATTANZA FLAVIANO

3  :  2

  FACCHI SIMONE

  BRAGUTI ROBERTO

8

1^ set

11

11

2^ set

6

8

3^ set

11

12

4^ set

10

11

5^ set

4

50   :   42