GARGANTINI LORIS  

3  :  0

  YE CHENHAI  

11

1^ set

7

11

2^ set

8

11

3^ set

8

0

4^ set

0

0

5^ set

0

33   :   23