PIVATO DIEGO  

3  :  0

  FIORANI GIACOMO  

11

1^ set

2

11

2^ set

5

11

3^ set

9

0

4^ set

0

0

5^ set

0

33   :   16