MARINO MATTEO

  MARINO ANDREA

1  :  3

  GIUSTA MAURO

  BELLAN ARTURO

11

1^ set

4

6

2^ set

11

10

3^ set

12

10

4^ set

12

0

5^ set

0

37   :   39