Squadra: CIATT PRATO B - - - -  Atleta: GAO FENG

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

10

BIANCHINI ANDREA

GAO FENG

11

6

15

13

8

11

11

9

0

0

3

1

10

LIETTI CLAUDIO

GAO FENG

11

9

9

11

11

5

11

5

0

0

3

1