Squadra: CIATT Prato A - - - -  Atleta: XUE SHENGYU

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

4

XUE SHENGYU

IENNA GABRIELE

11

6

11

4

8

11

11

6

0

0

3

1

4

XUE SHENGYU

MATTEUCCI MARCO

11

7

11

6

11

7

0

0

0

0

3

0

4

XUE SHENGYU

VASSILEVA VALIA NAIDENOVA

11

8

11

9

11

8

0

0

0

0

3

0

7

XUE SHENGYU

BIAGINI MILO

11

6

11

9

11

5

0

0

0

0

3

0

7

XUE SHENGYU

RUGGIERO DAVIDE

8

11

11

7

11

6

7

11

15

13

3

2

7

XUE SHENGYU

GORI PAOLO CARLO

12

10

11

7

13

11

0

0

0

0

3

0

10

DEL BIANCO GIOVANNI

XUE SHENGYU

3

11

6

11

7

11

0

0

0

0

0

3

10

BELLINI ALESSIO

XUE SHENGYU

9

11

4

11

8

11

0

0

0

0

0

3

10

PINZAUTI MARTINO

XUE SHENGYU

9

11

8

11

7

11

0

0

0

0

0

3

13

XUE SHENGYU

DAPPORTO ALESSIO

11

5

11

4

11

2

0

0

0

0

3

0

13

XUE SHENGYU

BELLANDI LEONARDO

11

13

6

11

11

7

9

11

0

0

1

3

13

XUE SHENGYU

LUNARDI MASSIMILIANO

11

7

11

8

12

10

0

0

0

0

3

0