Squadra: TTBARGE PIETRADILUSERNAVOTTERO - - - -  Atleta: VOTTERO ENRICO

Gior.

Atleta1

Atleta2

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

Set1

Set2

1

VOTTERO ENRICO

MATTA ANDREA

8

11

11

13

9

11

0

0

0

0

0

3

2

MANGANO ALESSANDRO

VOTTERO ENRICO

13

11

10

12

8

11

5

11

0

0

1

3

2

GUERRI GIANMARIA

VOTTERO ENRICO

11

9

11

5

11

5

0

0

0

0

3

0

2

CURLETTI DANILO

VOTTERO ENRICO

11

9

11

6

11

4

0

0

0

0

3

0

3

DAMIANO ETTORE

VOTTERO ENRICO

8

11

6

11

11

7

15

17

0

0

1

3

4

VOTTERO ENRICO

PEIRA ALBERTO

6

11

11

9

8

11

9

11

0

0

1

3

4

VOTTERO ENRICO

ZAMMARANO GIUSEPPE

11

4

11

4

11

8

0

0

0

0

3

0

4

VOTTERO ENRICO

DEBERNARDI MATTEO

7

11

8

11

8

11

0

0

0

0

0

3

5

VOTTERO ENRICO

LIVIZORU VALERIU

11

6

11

8

8

11

11

7

0

0

3

1

6

FARINA ALESSANDRO

VOTTERO ENRICO

11

7

11

2

9

11

11

7

0

0

3

1

7

VOTTERO ENRICO

BAROETTO MAURO

7

11

6

11

6

11

0

0

0

0

0

3

8

GIOLITO ROBERTO

VOTTERO ENRICO

11

13

11

5

11

6

11

4

0

0

3

1

8

CASASSA NICCOLO'

VOTTERO ENRICO

11

5

11

4

10

12

7

11

11

6

3

2

9

VOTTERO ENRICO

MURARO DARIO

5

11

14

12

8

11

11

9

7

11

2

3

10

VOTTERO ENRICO

MIGLIORE MAURIZIO

3

11

4

11

2

11

0

0

0

0

0

3

11

STOIAN ALEXANDRU

VOTTERO ENRICO

4

11

9

11

9

11

0

0

0

0

0

3

11

PEIRA ALBERTO

VOTTERO ENRICO

8

11

11

8

20

18

11

6

0

0

3

1

11

ZAMMARANO GIUSEPPE

VOTTERO ENRICO

7

11

8

11

7

11

0

0

0

0

0

3

12

LIVIZORU VALERIU

VOTTERO ENRICO

11

8

11

7

6

11

4

11

13

11

3

2

12

GIACCAGLIA MARCELLO

VOTTERO ENRICO

6

11

9

11

9

11

0

0

0

0

0

3

13

VOTTERO ENRICO

CONIGLIO DAVIDE

11

9

13

11

11

3

0

0

0

0

3

0

14

PASSARELLA GIANLUCA

VOTTERO ENRICO

5

11

8

11

9

11

0

0

0

0

0

3

14

ACCARDI VITO

VOTTERO ENRICO

1

11

7

11

12

10

6

11

0

0

1

3